• Divadlo König Albert Theater zvn?j?ku

König Albert Theater Bad Elster

Divadelní tradice od roku 1888

 • P?vodní divadlo Albert Theater Bad Elster

  Albert Theater se souborem u Brunnenbergu
  (okolo 1908)

Město kultury a festivalů Bad Elster má za sebou dlouhou divadelní tradici. Již roku 1888 byly uváděny hry v „Albertově divadle“ (Albert Theater) na Brunnenbergu. Kvůli velkému zájmu publika z celé Evropy bylo navíc pro Letní slavnosti 1911 vybudováno v Lesním parku přírodní divadlo - Naturtheater Bad Elster - první svého druhu v Sasku, a sice podle projektu saského královského zahradního inspektora Paula Schindela.

"Albertovo divadlo", které bylo vybudováno také pouze na období teplých měsíců, brzy nemohlo uspokojit rostoucí poptávku, neboť lázeňské město již brzy usilovalo o mezinárodní atmosféru. V saských královských lázních totiž začali pravidelně pobývat zejména úředníci, diplomaté, důstojníci či členové královské společnosti, aby zde dostáli svému společenskému postavení či aby se zde "královsky" zotavovali. A takovéto publikum mělo jistá očekávání, které bylo třeba naplnit. Proto v Bad Elsteru vznikla Královská divadelní společnost, která roku 1912 pověřila architekty z Chemnitz, pány Alfreda Zappa a Ericha Basarkeho, aby vyprojektovali a vybudovali moderní, reprezentativní divadlo. 

Po dvou letech výstavby, dne 22. května 1914, jeho výsost král Friedrich August III. Saský slavnostně otevřel dnešní Divadlo krále Alberta - „König Albert Theater“. Od té doby patří toto divadlo mezi nejvýznamnější dvorní scény vůbec.

Známí hosté

 • P?íjezd krále Friedricha Augusta III. na
Divadelní nám?stí u p?íle?itosti otev?ení dne 22. kv?tna 1914

  Příjezd krále Friedricha Augusta III. na Divadelní
  náměstí u příležitosti otevření dne 22. května 1914

V divadle se zpočátku hrálo pouze v létě, od poloviny května do konce srpna. Již tehdy hostovali v Bad Elsteru „lázeňskosaští“ kulturní partneři jako byla dvorní divadla - Hoftheater z Altenburgu či Hoftheater z Gery. Kromě Královské lázeňské kapely, dnešní Chursächsische Philharmonie, zde v první polovině uplynulého století pravidelně hostovaly také proslulé divadelní soubory a umělci, jako mimo jiné Královské dvorní divadlo z Drážďan (dnešní Semperoper a Staatsschauspiel), tenorista Richard Tauber a také dirigenti a skladatelé Paul Lincke a Eduard Künneke. Ještě během druhé světové války se Saská státní kapela Drážďany pod vedením Karla Böhma účastnila hudebních festivalů v divadle v Bad Elsteru a po zničení Drážďan sem byla přesunuta.

König Albert Theater jako místo setkávání

 • Saský ministr financí Dr. Horst Metz, GMD Florian Merz a patron, princ Alexander von Sachsen b?hem znovuotev?ení 22. kv?tna 2004

  Saský ministr financí Dr. Horst Metz, patron,
  princ Alexander von Sachsen a GMD Florian Merz
  během znovuotevření 22. května 2004

Přesně 90 let po svém otevření bylo divadlo König Albert Theater dne 22. května 2004 slavnostně znovuotevřeno operou Alberta Lortzinga „Car a tesař“, kterou představil soubor Landesbühnen Sachsen a Chursächsische Philharmonie pod vedením generálního hudebního ředitele Floriana Merze. Divadlo je dnes sídlem Chursächsische Philharmonie a jeho patronem je jeho královská výsost princ Alexander von Sachsen. Díky svému vynikajícímu hernímu plánu s hudebním divadlem, činohrou i koncerty se divadlo v současnosti stalo společenským centrem, kde se setkávají milovníci kultury z oblasti trojzemí na hranicích Saska, Bavorska a Česka. V roce 2014 oslaví König Albert Theater pod patronátem Stanislava Tillicha, ministerského předsedy Svobodného státu Sasko, 100. výročí své existence.