Kabaret v König Albert Theater

»Tři věci pomáhají snášet nesnáze života: naděje, spánek a smích.«
Immanuel Kant (1724-1804), německý filozof

Termine: